Architecture Design

ให้บริการมีทั้งแบบ มารตฐานที่ทางเราได้ออกแบบมากกว่า 100 แบบให้ท่านเลือกและยังสามารถนำแบบมาปรับเพื่อให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของท่านมากที่สุดแบบที่2 คือการออกแบบใหม่ หรืองาน New Design โดยท่านสามารถเข้ามาปรึกษาทีมงานของเราเพื่อสร้างงานสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านแบบไม่เหมือนใคร