Customer Relationship(CRM)

**ระบบบริการ เลขาประจำโครงการเฉพาะตัว** ทางเรามีฝ่ายประสานงานต่อคน ต่อหนึ่งหลังเพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างการทำงานให้ลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบบ้าน ตัดปัญหาเรื่องปวดหัวเพราะเราสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ