Classic Panya-9

slider-carslider-carslider-car

Classic  Panya-9

ขนาดอาคาร 35x 22 Meters

ลักษณะตัวบ้าน เป็นบ้านสไตล์คลาสสิค2 ชั้น  เป็น3 อาคารแยกสัดส่วนในเนื้อที่300 ตารางวาสามารถจัดวางฟังก์ชั่น

ได้อย่างเหมาะสมและครบครัน ทั้งเป็นส่วนตัวและพร้อมลองรับงานประชุม สังสรรค์ได้อย่างลงตัว

**ราคางบประมาณ เริ่มต้นที่ 38 ล้านบาท**

 

**สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือรับคำปรึกษาในการคิดอยากเริ่มต้นในการสร้างบ้านที่ได้คุณภาพและทีมงานที่มีประสบการณ์ได้ที่ 

โทร 02 952 3300 หรือ 099 217 8355***

รูปแบบมาตรฐานสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นภายในเพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องของการอยู่อาศัยของท่านให้มากที่สุด