Bali - V16

slider-carslider-car

Style : ฺBali 1658

ขนาดตัวอาคาร :  47X  46 Meters

ลักษณะรูปแบบและฟังก์ชั่น :  เป็นบ้านลักษณะรีสอทสามารถปลูกสร้างได้ทั้งในที่ดินที่อยู่ในเมืองและต่างจังหวัดโดยให้ธรรมชาติ

โอบล้อมความสวยงามของตัวอาคารมีสายลมพัดผ่านเข้าตัวบ้านได้ทุกองศาด้วยการออกแบบโดยการคำนึงเรื่องลมธรรมชาติเป็นองประกอบ

สำคัญจึงทำให้ตัวอาคารทั้งภายในภายนอกเย็นสบายตลอดทั้งวัน

 

**สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือรับคำปรึกษาในการคิดอยากเริ่มต้นในการสร้างบ้านที่ได้คุณภาพและทีมงานที่มีประสบการณ์ได้ที่ 

โทร 02 952 3300 หรือ 099 217 8355***

รูปแบบมาตรฐานสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นภายในเพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องของการอยู่อาศัยของท่านให้มากที่สุด