Colonial -Y1

slider-carslider-carslider-car

 Colonail -1345

ขนาดอาคาร 60 x 18Meters

จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบบ้าน สไตล์โคโลเนียล เกิดจากการผสมผสานระหว่างแบบบ้านฝรั่งกับความเป็นอยู่แบบไทยที่

เป็นเมืองแดดจัดและมีฝนตกชุก โดยการออกแบบระเบียงบ้านกว้าง มีเสารองรับชายคาเรียงตัวกันอย่างเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน

ราคางบประมาณ เริ่มต้นที่ 33.5 ล้านบาท****

**สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือรับคำปรึกษาในการคิดอยากเริ่มต้นในการสร้างบ้านที่ได้คุณภาพและทีมงานที่มีประสบการณ์ได้ที่ 

โทร 02 952 3300 หรือ 099 217 8355***

รูปแบบมาตรฐานสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นภายในเพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องของการอยู่อาศัยของท่านให้มากที่สุด