NEO Classic-D3-1

slider-carslider-carslider-car

Style : Tuscany 2688

ขนาดตัวอาคาร :  27X55 Meters

ลักษณะรูปแบบและฟังก์ชั่น :  เป็นบ้านลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแยกฟังช์ชั่น Service 

 

**สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือรับคำปรึกษาในการคิดอยากเริ่มต้นในการสร้างบ้านที่ได้คุณภาพและทีมงานที่มีประสบการณ์ได้ที่ 

โทร 02 952 3300 หรือ 099 217 8355***

รูปแบบมาตรฐานสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นภายในเพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องของการอยู่อาศัยของท่านให้มากที่สุด