https://wisuda.unkris.ac.id/web/sthai/ https://wisuda.unkris.ac.id/web/slot-bet-200/index.php https://wisuda.unkris.ac.id/admin/sgacor/ https://el.politeknik-kebumen.ac.id/webservice/ https://el.politeknik-kebumen.ac.id/badges/ https://el.politeknik-kebumen.ac.id/pukimakmu/
Mika Group : รับสร้างบ้าน

Tuscany_M2

slider-carslider-carslider-car

TUSCANY - 3898

ขนาดอาคาร 70 x 30 Meters

การจะมีบ้านสักหลัง เปรียบได้กับการสร้างความฝันให้กลายเป็นจริง จากจินตนาการสู่สิ่งที่สัมผัสได้ ความสวยงามของบ้าน

สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้อยู่อาศัย

**ราคางบประมาณ เริ่มต้นที่ 98ล้านบาท**

*** สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือรับคำปรึกษาในการคิดอยากเริ่มต้นในการสร้างบ้านที่ได้คุณภาพและทีมงานที่มีประสบการณ์ได้ที่ 

โทร 02 952 3300 หรือ 084-508-7650 ***

รูปแบบมาตรฐานสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นภายในเพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องของการอยู่อาศัยของท่านให้มากที่สุด