Florence_22

Architect_Type : P-89

6 ห้องนอน, 4 ที่จอดรถ ,1 ห้องหนังสือ ,1 ห้องพระ ,1 ครัวไทย พร้อมครัวฝรั่ง, 1 ห้องรับแขก

1 ห้องออกกำลังกาย , 1 ห้องรับประทานอาหาร ,1 ห้องทำงาน

ขนาดตัวบ้าน กว้าง 38 .5 เมตร X ลึก 18 เมตร  

ราคา 47. 88 ล้านบาท