Andaman_3

Architect_Design :

Contact Tel. 02-9523300 : 099-2178355

โถงสไตล์ Oriental Mixed ตามลักษณะเฉพาะของท่านเจ้าของบ้าน

ห้องนอนอันอบอุ่น

 

ห้องสมุดพร้อมมุมรับแขก

ห้องนอนที่เป็นส่วนตัว